Župni ured

Župni ured se nalazi u suterenu crkve.

 

Uredovno vrijeme

Od utorka do petka: 17.00 – 17.55
U ljetno vrijeme po dogovoru

Adresa

Mije Silobad Bolšića 15, 10010 Zagreb

Telefoni

Župni stan: 66 41 606
Župnik, mobitel: 098 733 957
Župni ured: 66 41 953
Fax: 66 06 671

E-pošta

zupa.slobostina@zg-nadbiskupija.hr

Žiro račun

HR8323600001101578988