„Najuzvišenji je sakrament presveta euharistija u kojoj je sadržan, prinosi se i prima
sam Krist Gospodin i po kojoj Crkva trajno živi i raste. Euharistijska žrtva, spomen-čin Gospodnje
smrti i uskrsnuća, u kojoj se ovjekovječuje žrtva križa, vrhunac je i izvor svega bogoštovlja i
kršćanskog života, kojom se označuje i ostvaruje jedinstvo Božjeg naroda i dovršava izgradnja
Tijela Kristova. Ostali su naime sakramenti i sva crkvena djela apostolata s presvetom
euharistijom povezani i k njoj usmjereni.“ (kan. 897)

Svete mise

Ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i subotom u 6:30

Utorkom i petkom u 18:30

Nedjeljom u 9:00, 11:00 i 18:30


Župni ured

utorak – petak: 17:00 – 18:00

Stan: 01/6641-606

Ured: 01/6641-953