Svete mise

Utorak – petak 18:30

Subota 8:00

Nedjelja: 9:00, 11:00 i 18:30


Župni ured

utorak – petak: 17:00 – 18:00

Stan: 01/6641-606

Ured: 01/6641-953


Kan. 897 – „Najuzvišenji je sakrament presveta euharistija u kojoj je sadržan, prinosi se i prima

sam Krist Gospodin i po kojoj Crkva trajno živi i raste. Euharistijska žrtva, spomen-čin Gospodnje

smrti i uskrsnuća, u kojoj se ovjekovječuje žrtva križa, vrhunac je i izvor svega bogoštovlja i

kršćanskog života, kojom se označuje i ostvaruje jedinstvo Božjeg naroda i dovršava izgradnja

Tijela Kristova. Ostali su naime sakramenti i sva crkvena djela apostolata s presvetom

euharistijom povezani i k njoj usmjereni.“