Župno pastoralno vijeće župnikovo je savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnoga plana u župi.

ŽPV bira se na pet godina i aktualno vijeće izabrali su župljani, a mjerodavna crkvena vlast je isto potvrdila u svibnju 2021. godine.

Vijeće se sastoji od sedamnaest članova izabranih po mjestu stanovanja i službama koje u župi vrše.

Ono sa župnikom izrađuje plan za svaku novu pastoralnu godinu kako bi, sukladno mogućnostima, napredovali i ostvarivali nove projekte.

Župna zajednica obaviještena je o radu ŽPV-a u župnom listiću te obavijestima na oglasnoj ploči.