Kan. 989 – „Neka vjernici u najvećoj mjeri štuju presvetu euharistiju, sudjelujući djelatno u slavljenu najuzvišenije žrtve, primajući veoma pobožno i često taj sakrament i časteći ga s najdubljim klanjanjem…“      

Svakog četvrtka nakon euharistijskog slavlja izlaže se Presveti oltarski sakrament na čašćenje i adoraciju u trajanju od trideset minuta.

Cjelodnevno je klanjanje, župno Klečanje, 22. listopada i tada je Presveto  izloženo cijeli dan do večernje svete mise.

Cjelonoćno je klanjanje uoči Bezgrešnog začeća BDM (8. Prosinca) i Presveto se izlaže nakon večernje svete mise sve do idućeg jutra.