„Župa je određena zajednica vjernika trajno ustanovljena, za koju je pastirska briga povjerena župniku kao njezinu vlastitu pastiru.“ (usp. kan. 515)

Određena zajednica vjernika, u teritorijalnom smislu, želi ukazati na granice.

Granice su sljedeće:

  • prema sjeveru – Islandska ulica (međa sa župom Sopot);
  • prema jugu – pružni prijelaz (međa sa župom Sv. Klara);
  • prema istoku Ulica Savezne Republike Njemačke (međa sa župom Dugave);
  • te prema zapadu Avenija V. Holjevca (međa sa župama Siget i Sv. Klara).

Vjernici koji se nalaze na tom području (de facto) bez obzira na to imaju li prijavljeno prebivalište ili boravište, župljani su župe Uzašašća Gospodnjega u Sloboštini.