„Crkveni sprovod, kojim Crkva zaziva duhovnu pomoć za preminule i odaje počast njihovim tijelima te istodobno pruža živima utjehu nade“ treba biti održan sukladno crkvenim propisima i liturgijskim knjigama koje je odobrila mjerodavna crkvena vlast.

Sprovod se prijavljuje isključivo u matičnoj župi preminule osobe, tj. ondje gdje je osoba imala stvarno prebivalište (ne prijavljeno).

Nakon što je s upravom groblja (pogrebnim poduzećem) dogovoren ukop, javite se u župni ured za dogovor sprovoda.

Sprovodna misa održava se u 18:30 u sklopu redovne večernje svete mise.

Zbog unosa u Maticu umrlih župe, molimo da pripremite sljedeće informacije o pokojniku:

  • ime i prezime pokojnika;
  • datum i mjesto smrti;
  • datum i mjesto rođenja i OIB;
  • ime i prezime supružnika, oca i majke pokojnika;
  • adresu prebivališta i uzrok smrti.
Koja glazba odgovara ukopu?

Budući da je riječ o crkvenom sprovodu (preminuli/a je primio/la krštenje), pretpostavlja se da će i izbor pjesama odgovarati trenutku i ozbiljnosti samog čina.

Ništa ne prijeći obitelji da izvan obreda ukopa (prije ili nakon obreda, dogovori i ostalu vrstu glazbe.