1. ožujak 2020. Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina
http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/kardinal-bozanic-blagoslovio-nove-orgulje-u-slobostini
23. veljače 2020 Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina
16. veljače 2020 Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina
9. veljače 2020 Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina
2. veljače 2020 Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina