29. ožujka 2020 Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina       Molitveno slavlje Dana Gospodnjega u obitelji Peta […]
22. ožujka 2020. Župne obavijesti: http://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina       Moltveni obrazac za 4. korizmenu nedjelju nalaze […]
15. ožujka 2020 Župne obavijesti: https://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina
8. ožujak 2020 Župne obavijesti: https://hr-hr.facebook.com/zupa.slobostina